Bisaya Translator and Cebuano Dictionary

Bisaya translation of the word Lansang. English translate Lansang to Cebuano. The best site to learn Visayan, Cebuano or Bisaya language offering Bisaya English and English Cebuano Dictionary, Cebuano and Bisaya translations. Cebuano Dictionary is another Filipino Dictionary in the Philippines.


Bisaya translation for lansang

What is the meaning or definition of the word Lansang?

CebuanoEnglishPart of Speech
talinis nga puthaw nga ipukpok aron modulot patusok sa angay ipapilit nail noun
dako kaayo nga lansang spike noun
lansang para sa sapatos; suwelas shoe nail noun
lansang nga pangkasarangan common nail noun
usok; ugsok; taluktok peg noun
kahoy nga ipangtusok ingon og lansang wooden peg noun
lansang para sa atop roofing nail noun
lansang nga porma og payong umbrella nail noun
lansang nga hinimo sa tumbaga copper nail noun
lansang nga dili matay-an stainless nail noun
lansang para sa salog flooring nail noun
lansang para sa paghimo og sakayan boat nail noun
lansang para sa paghimo og lingkoranan chair nail noun
lansang nga walay ulo headless nail \finishing nail noun
lansang nga paliyok-liyok ang porma sa lawas spiral nail noun
lansang para sa paghimo og kahon box nail noun
lansang para sa semento o konkreto concrete nail \masonry nail noun
lansang para sa anit upholsterer’s nail noun
lansang nga duha ka pulgada kataas two inches nail \twopenny nail noun
lansang nga tulo ka pulgada kataas three inches nail \tenpenny nailnoun

Related Cebuano words for lansang synonyms and antonyms:


Try English words containing lansang definition:
Like us on Facebook

sharing is loving :)

Recently Searched Terms


Bisaya Translations Terms


Cebuano Translations


AKNOWLEDGEMENT

This is to acknowledge that the dictionary and translations used by cebu.sandayong.com is largely sourced from the Edgie Polistico's Cebuano-English dictionary.

Edige Polistico's Cebuano-English Dictionary

Favorite Sponsors© 2011 Cebu.Sandayong.com
HTML Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy