Bisaya Translator and Cebuano Dictionary

Bisaya translation of the word Butanding. English translate Butanding to Cebuano. The best site to learn Visayan, Cebuano or Bisaya language offering Bisaya English and English Cebuano Dictionary, Cebuano and Bisaya translations. Cebuano Dictionary is another Filipino Dictionary in the Philippines.


Bisaya translation for butanding

What is the meaning or definition of the word Butanding?

CebuanoEnglishPart of Speech
usa ka higante nga isda sa dagat nga ang pamanit sa lawas adunay tulbok-tulbok nga puti, mosanay pinaagi sa pagpangitlog, dili mamaak o mousap sa pagkaon, magsige lamang og higop sa tubig dagat aron masala sa hasang ang mga gagmitoy nga mga “planktons,” pasayan, ug gagmay nga mga isda whale shark (see also iho)noun

Related Cebuano words for butanding synonyms and antonyms:
Like us on Facebook

sharing is loving :)

Recently Searched Terms


Bisaya Translations Terms


Cebuano Translations


AKNOWLEDGEMENT

This is to acknowledge that the dictionary and translations used by cebu.sandayong.com is largely sourced from the Edgie Polistico's Cebuano-English dictionary.

Edige Polistico's Cebuano-English Dictionary

Favorite Sponsors© 2011 Cebu.Sandayong.com
HTML Sitemap | Disclaimer | Privacy Policy